INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ I KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO


Mając na uwadze przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „RODO”) przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej i klientów sklepu internetowego.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KAROLINA OBARA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA OBARA KROK DALEJ.PL (dalej: „administrator”).

Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Oboźna 31, 30-010 Kraków, telefon: +48 533-499-988, e-mail:ksiazkigor@gmail.com, strona internetowa: http://www.ksiazkigor.pl/.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zawartej w konsekwencji złożenia zamówienia w sklepie internetowym, jak również prowadzenia konta na stronie sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (przewidzianych w szczególności w ustawie o podatku od towarów i usług – wystawienie faktury, Ordynacji Podatkowej w zakresie przechowywania dokumentacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, za które administrator uznaje w szczególności: prowadzenie analityki zamówień oraz planowania biznesowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę księgową, Poczcie Polskiej S.A. oraz firmom kurierskim, z którymi współpracujemy przy dostarczaniu Państwu zamówionych towarów, operatorom płatniczym, z którymi współpracujemy w celu otrzymania ceny za zakupione przez Państwo towary, podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej oraz podmiotom i organom, którym administrator zobowiązany jest udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane, przypadku zgody – nie dłużej niż do momentu odwołania zgody, a w pozostałym zakresie przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, prowadzenia analityki zamówień, planowania biznesowego oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania relacji. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz

 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji danej umowy (zamówienia w sklepie internetowym) i brak ich podania uniemożliwia to zawarcie i realizację tej umowy (zamówienia).

 
 
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cie o nowościach, promocjach
 
Kontakt
krokdalej.pl
Oboźna 31
30-010 Kraków
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek
8.00-16.00
ksiazkigor@gmail.com
533 499 988
Śledź nas
facebook instagram
Sklep autoryzowany, zarządzany przez:
 
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych