INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’Y NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH INSTAGRAM, FACEBOOK I TWITTER

Niezwykle ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych i postępowanie z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „RODO”). Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) fanpage’y na portalach społecznościowych Instagram, Facebook i Twitter (dalej: „Portale Społecznościowe”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KAROLINA OBARA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: KAROLINA OBARA KROK DALEJ.PL(dalej: „administrator”).

Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Oboźna 31, 30-010 Kraków, telefon:                      +48 533-499-988, e-mail: karolina@krokdalej.pl, strona internetowa: www.krokdalej.pl.

1.           Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

§     wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, za które administrator uznaje w szczególności: informowania Użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych, prowadzenie analityki zamówień oraz planowania biznesowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

§     ustalenia lub dochodzenia przez administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika.

2.           Odbiorcy danych osobowych

W związku ze specyfiką Portali Społecznościowych, informacje o Użytkownikach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.

3.           Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia analityki zamówień, planowania biznesowego oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania relacji. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4.           Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

§     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

§     sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

§     usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

§     ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

§     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz

§     przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

§     cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

    
 
 
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cie o nowościach, promocjach
 
Kontakt
krokdalej.pl
Oboźna 31
30-010 Kraków
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek
8.00-16.00
ksiazkigor@gmail.com
533 499 988
Śledź nas
facebook instagram
Sklep autoryzowany, zarządzany przez:
 
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych